Terapi

Jeg arbejder ud fra den overbevisning, at alle mennesker er unikke og født med en indre potentiale for at udvikle sig. Vi har inde i os, de ressourcer der skal til, for at vi kan få det frie liv vi ønsker os. Af forskellige årsager kan disse ressourcer være blokkerede. Det kan være tab af en elsket person, skilsmisse, fyring, stress, traumer, dysfunktionelle forhold i barndommen, uafsluttede oplevelser m.m.

Samtidig er jeg overbevist om, at de vigtigste relationer i forhold til succesfuld terapi er, at du som klient bliver mødt kærligt og med inderlighed og empati. Ved at du bliver mødt med fuld kontakt, så du bliver set og hørt, og ved at bruge de faglige redskaber der passer til dig, kan vi sammen rette opmærksomheden imod dine indre ressourcer, og hvad der ligger af hindringer for at udnytte dem. Derved kan vi sammen skabe en større selvindsigt og bevidsthed om egne handlemuligheder.

At starte i terapi kan føles som at stå ved starten af en vej, vi ikke kender forløbet på. Den kan virke lang og uoverskuelig, og vi kan fyldes med angst, fordi vi ikke kender vejen og frygter den bliver fyldt med uoverkommelige forhindringer. Men da jeg selv er gået vejen, ved jeg det er muligt på trods af forhindringer. og ønsker du det, vil jeg gerne gå hele, eller en del af vejen med dig.

Krops- og gestaltterapi:

Min grunduddannelse er som eksamineret Krops- og gestaltterapeut.

Det betyder, jeg tager udgangspunkt i kroppen, da de impulser og følelser den har, kan afgøre, hvad der er rigtig og forkert, godt og dårligt. Kroppen har svaret da den er basis for ens liv, og derved indeholder de nødvendige informationer vi skal bruge for at finde ind til vores egen kerne, og de værdier der er vores. Vores hjerne vil altid forsøge at fortælle os noget andet, idet hjernen er påvirket af mange års udefra kommende holdninger, meninger og overbevisninger. Men i terapien viser kroppen ofte nogle helt andre svar end dem, der bliver sat ord på, og som kommer fra hovedet. Disse disharmonier observerer jeg og sætter ord på, hvilket bidrager til en bevidsthed om hvilke værdier, der er dine egne, og hvilke der er påført udefra. Jeg oplever, at dette virker befriende og giver nye valgmuligheder i måden at være på.

Gestaltterapien handler om, at vi som mennesker har brug for at opleve de ting, vi kommer ud for som helheder (gestalt betyder helhed). Hvis vi for eksempel skal beskrive og hjælpe en såret elefant. må vi undlade kun at fokusere på den del, der er sået (fx. en brækket stød tand). Vi må kigge på elefanten hele vejen rundt. Inddrage  både den anden stødtand, ører, hale, ben.. ja hele elefanten. og vi må også inddrage det, der er og sker rundt omkring elefanten. Er der andre dyr tilstede, og hvilke omgivelser befinder den sig i? Ved at se hele billedet, kommer der en nuanceret opmærksomhed på virkeligheden, og mulighederne bliver uendelige. Hvorimod mulighederne er meget begrænsede, hvis der kun fokuseres på den brækkede stødtand.

På samme vis vil vi i terapien sammen nuancere det problem, du kommer med. Vi kigger på det, der ligger forud, på det der ligger omkring og vi kigger på problemet/situationen fra alle sider, så du får et nuanceret billede af virkeligheden. Samtidig støtter jeg dig i at mærke, hvad der sker med dig, når du beskæftiger dig med helheden, så du derved lærer at stole på egne sansninger og erfaringer, og fremadrettet kan følge dine egne indre værdier.

MBKT:

Mindfulnessbaseret kognitiv terapi kombinere den kognitive terapi med mindfulness.

I kognitiv terapi arbejder vi med vores tankemønstre. Altså hvordan vi tænker om os selv og vores vanskeligheder.  Vi arbejder med de skemata, leveregler og forvrængninger, som vi via vores opvækst og i forhold til vores tilknytning til forældre og andre vigtige omsorgspersoner har fået indkodet som rigtige. “Jeg er ikke god nok”. “Andre kan kun lide mig, hvis jeg gør noget for dem”. “Jeg er kedelig, hvis jeg ikke er sjov hele tiden”. “Jeg bliver afvist hvis jeg siger min mening”. Disse tanker påvirker vores følelser, så vi bliver kede af det, sorgfulde og vrede, og giver os ubehagelige kropsfornemmelser, og som igen kan bekræfte de tanker vi har. Derfor kommer der en ond cirkel, som kan være svært at komme ud af, og som i værste fald kan føre til både angst og depression.

Vi tager udgangspunkt i at udforske dine tanker og forestillingsbilleder, og vi forsøger ved fælles hjælp at finde alternative fortolkningsmuligheder, som erstatning for dem, der udløser de negative følelser. Det er ikke et forsøg på at du kun skal tænke positivt, men at du får et realistisk billede af dit SELV og dine muligeder.

Som noget centralt i terapien skal disse nye måder at tænke på afprøves i dagligdags situationer, og her vil “hjemmearbejde” være en del af terapien. Efterfølgende vil de medfølgende erfaringer kunne drøftes i terapien, så vi sammen finder de næste skridt. Herved kombinerer vi muligheden for at tænke anderledes med muligheden for at handle anderledes. På den måde får du gradvist en fornemmelse af at kunne mestre vanskelige situationer, og får derved højere tanker om dig selv.

Mindfulness som du kan læse mere om under “om mindfulness”, inddrages i terapien, da det kan lære dig, blot at registrere dine tanker uden at gå med dem og blive opslugt. og det lærer dig at mærke hvad dine tanker gør ved din krop uden du skal forsøge at tænke dig fra det, fordi netop det at tænke sig fra det kan føre til grublerier og bekymringer. Du lærer at registrere de ubehagelige tanker og følelser, uden hverken at overvældes af dem eller anstrenge dig for at ignorere og slippe af med dem.

Tavshedspligt:

Som Psykoterapeut er jeg underlagt tavshedspligt. Det vil sige at intet af det vi taler om i terapien kommer videre. Jeg skriver journaler som er forsvarligt opbevaret ifølge GPDR reglerne. Læs længere nede.

Samtalerne forgår på adressen:

Sindrupvej 1
7760 Hurup Thy

Og du kan kontakte mig på

Tlf: 28152500
(send gerne en sms, så kontakter jeg dig hurtigst muligt).

mail: ninahvestergaard@gmail.com

Pas godt på dig selv, og husk DU er noget særligt.

Behandling af persondata

Da jeg er underlagt persondataloven (GDPR), følger jeg selvfølgelig reglerne for privatlivspolitik, og de skærpede sikkerhedskrav ved behandling af personfølsomme oplysninger. Det betyder, jeg som dataansvarlig er forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne og at sikre tilstrækkelig beskyttelse af de personoplysninger, jeg behandler i mit virke som terapeut. For at være velforberedt til samtalerne fører jeg klientjournal, og disse opbevares forsvarligt og efter gældende regler. Journalerne gemmes i 3 år, og intet videregives til tredie part, medmindre klienten har givet sit skriftlige samtykke. Der er også udarbejdet databehandlingsfortegnelse for min praksis. Du/I bedes undlade at skrive personfølsomme oplysninger i mails eller sms. Jeg læser dagligt mails og sms, og sletter dem løbende.

Tilskud?

Jeg kan desværre ikke tage imod klienter med henvisning fra lægen. Du skal dog være opmærksom på, at i visse tilfælde er det muligt at får tilskud til psykologhjælp. Søg evt. på regler for tilskud til psykologhjæp. Også visse forsikringer giver tilskud til psykologhjælp. Tjek evt. hos dit forsikringsselskab.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os